Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anne Björnerud (S)

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Äldre- och omsorgsnämnd 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förtroenderåd Arhem Ledamot 2023-01-19 2023-12-31
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19