Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Helena Karlsson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
helena.karlsson@sigtuna.se
est@live.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förtroenderåd Ärlinghem Ledamot 2024-01-30 2024-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2024-02-02 2024-12-31