Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kommittéer, råd m.m (3 st)

I Sigtuna kommun finns tre råd som arbetar med förvaltningsövergripande frågor.

Namn
Tillgänglighetsråd
Pensionärsråd
Landsbygdsrådet