Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Nämnder (10 st)

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet som nämnden har ansvar för.