Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott (8 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser.