Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Vänsterpartiet (V)