Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Tomas Brandell (S)

Kontaktinformation

E-post:
jan-tomas.brandell@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ersättare 2022-05-20 2022-12-31