Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Niklas Andersson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
073-0786463 (mobil)

E-post:
niklas.andersson@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Adjungerad ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Adjungerad ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31