Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Bo Raattamaa (M)

Kontaktinformation

E-post:
bo.raattamaa@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB SigtunaHem Ersättare 2019-04-01 - 2022-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-01-14 - 2022-10-14
Sigtuna Vatten & Renhållning AB Vice ordförande 2019-01-23 - 2022-12-31
Valnämnd Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31