Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Gunilla Johansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
gunilla.johansson@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-31
Pensionärsråd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31