Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Karsten Bjärbo (KD)

Kontaktinformation

Postadress:
Albods Väg 22 193 40 Sigtuna
(bostad)

E-post:
karsten.bjarbo@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Pensionärsråd Ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31