Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Abir Karademir (S)

Kontaktinformation

E-post:
abir.karademir@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31