Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Lars Lagerdahl (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-9795094 (mobil)

E-post:
lars.lagerdahl@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Landsbygdsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Nämndemän Nämndeman 2016-01-01 - 2019-12-31