Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Ann Bly Lässman (S)

Kontaktinformation

E-post:
ann.bly-lassman@sigtuna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31