Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kurt Pettersson (KD)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjeomsorgsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31