Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Berit Starkenberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
berit.starkenberg@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och trafiknämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31