Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anders Lässman (S)

Kontaktinformation

E-post:
anders.lassman@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och trafiknämnd Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31
Energioperatörerna AB Ersättare 2019-04-01 - 2022-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31