Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Mattias Askerson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.askerson@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31