Josefin Brodd (M)

Kontaktinformation

E-post:
josefin.brodd@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Äldre- och omsorgsnämnd Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Överförmyndarnämnd Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31