Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Marianne Åslin (S)

Kontaktinformation

E-post:
marianne.aslin@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och trafiknämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Energioperatörerna AB Ledamot 2019-04-01 - 2022-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-14