Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anna Malm Kelfve (M)

Kontaktinformation

E-post:
anna.malm-kelfve@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjerättsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31