Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kerstin Erholm Forssman (SfS)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.erholm-forssman@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31