Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Pernilla Bergqvist (L)

Kontaktinformation

E-post:
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och ungdomsnämnd Ordförande 2020-01-01 - 2020-12-31
Energioperatörerna AB Vice ordförande 2019-04-01 - 2022-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Vice ordförande 2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31