Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Eliisa Kytölä (S)

Kontaktinformation

E-post:
eliisa1.kytola@sigtuna.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31