Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Eliisa Kytölä (S)

Kontaktinformation

E-post:
eliisa1.kytola@sigtuna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31