Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Petra Ullenius (C)

Kontaktinformation

E-post:
petra.ullenius@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31