Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Inga-Lill Björkman (-)

Kontaktinformation

E-post:
inga-lill.bjorkman@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-06-04 - 2022-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ersättare 2019-06-04 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2019-06-04 - 2019-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2019-06-04 - 2019-12-31