Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Birgitta Petersson (M)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.e.petersson@sigtuna.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31