Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Eva Rees (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Äldre- och omsorgsnämnd Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31