Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Catalina Constantinescu (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31