Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Bo Danielsson (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31