Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anders Lässman (S)

Kontaktinformation

E-post:
anders.lassman@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Energioperatörerna AB Ledamot 2021-12-17 - 2022-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Nämndemän Nämndeman 2020-01-01 - 2023-12-31