Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Sven Wretler (M)

Kontaktinformation

E-post:
sven.wretler@sigtuna.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förtroenderåd Ärlinghem Ledamot 2022-01-13 2022-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31