Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anne Björnerud (S)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förtroenderåd Arhem Ledamot 2022-01-13 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Äldre- och omsorgsnämnd 2:e vice ordförande 2022-04-01 2022-12-31