Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anna Malm Kelfve (M)

Kontaktinformation

E-post:
anna.malm-kelfve@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Familjerättsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19