Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Bo Eriksson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
bo.eriksson@sigtuna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31