Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Bo Eriksson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
bo.eriksson@sigtuna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31