Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Sohail Badami (L)

Kontaktinformation

E-post:
sohail.badami@sigtuna.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ersättare 2022-04-01 - 2022-12-31