Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Mattias Askerson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.askerson@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bygg- och miljönämnden Ersättare 2022-10-21 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Vice ordförande 2022-10-20 2026-10-19
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ordförande 2022-01-01 2022-12-31