Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Karsten Bjärbo (KD)

Kontaktinformation

Postadress:
Albods Väg 22 193 40 Sigtuna
(bostad)

E-post:
karsten.bjarbo@sigtuna.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förtroenderåd Arhem Ledamot 2022-01-13 - 2022-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Adjungerad ledamot 2021-01-18 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2021-01-18 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31