Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Karsten Bjärbo (KD)

Kontaktinformation

Postadress:
Albods Väg 22 193 40 Sigtuna
(bostad)

E-post:
karsten.bjarbo@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förtroenderåd Arhem Ledamot 2022-01-13 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31