Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Karolina Windefalk (MP)

Kontaktinformation

E-post:
karolina.windefalk@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Adjungerad ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19