Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Katarina Wretler (L)

Kontaktinformation

E-post:
katarina.wretler@sigtuna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förtroenderåd Hemskogen Ledamot 2022-01-13 2022-12-31
Nämndemän Nämndeman 2021-03-26 2023-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31