Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Liberalerna (L)

Antal personer (9 st)

Efternamn Förnamn
Naur Lars
Lallo Rein
Treutiger Britt-Marie
Eriksson Anders
Lagevik Louise
Lundgren Joakim
Mayo Düring Anna-Lisa
Holdar Sven
Bergqvist Pernilla