Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Pernilla Bergqvist (L)

Kontaktinformation

E-post:
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Energioperatörerna AB Vice ordförande 2023-01-01 2026-10-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Barn- och ungdomsnämnd Ordförande 2023-01-01 2023-12-31