Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Pernilla Bergqvist (L)

Kontaktinformation

E-post:
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Utbildningsnämnden Ledamot 2024-05-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19