Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Tomas Brandell (S)

Kontaktinformation

E-post:
jan-tomas.brandell@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2024-01-22 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Vård- och omsorgsnämnden 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Förtroenderåd Hemskogen Ersättare 2024-01-30 2024-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19