Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Tomas Brandell (S)

Kontaktinformation

E-post:
jan-tomas.brandell@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Individ- och familjeomsorgsnämnd 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Familjerättsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19