Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Niklas Andersson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
073-0786463 (mobil)

E-post:
niklas.andersson@sigtuna.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
AB SigtunaHem Ledamot 2023-04-01 2027-03-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Adjungerad ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Adjungerad ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Valnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14