Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Ulrik Wallström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2795472 (mobil)

E-post:
ulrik.wallstrom@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
AB SigtunaHem Ledamot 2023-04-01 2027-03-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2023-01-01 2026-12-31
Sigtuna bostadsförmedling AB Ersättare 2023-04-01 2026-03-31
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2023-01-01 2023-12-31