Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Gode män enl fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Langby Erik Moderaterna samlingspartiet God man 1
Lagerdahl Lars Moderaterna samlingspartiet God man 2
Balfe Gunnar Moderaterna samlingspartiet God man 3
Olofsson Benny Socialdemokraterna God man 4
Wallström Ulrik Socialdemokraterna God man 5
Petersson Lars Sverigedemokraterna God man 6