Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Lars Björling (SfS)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5925275 (mobil)

E-post:
lars.bjorling@sigtuna.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Krisledningsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamot 2024-01-22 2026-10-19
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14