Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Lars Björling (SfS)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5925275 (mobil)

E-post:
lars.bjorling@sigtuna.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Valnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Energioperatörerna AB Ordförande 2023-01-01 2026-10-01
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14