Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anneli Henrikson (M)

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämndemän Nämndeman 2020-01-01 2023-12-31
AB SigtunaHem Ledamot 2023-04-01 2027-03-31
Förtroenderåd Ärlinghem Ledamot 2023-01-19 2023-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31