Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Moderaterna samlingspartiet (M)

Antal personer (42 st)

Efternamn Förnamn
Saberi Ahmad
Balfe Gunnar
Söderberg Mats
Johansson Per
Eriksson Erland
Klingestedt Irene
von der Heide Maria
Runsten Mikael
Holst Karolina
Henrikson Anneli
Kelfve Henrik
Eriksson Jenny
Norman Göran
Weibull Mats
Hennig Jan
Lagerdahl Lars
Sörqvist Lars-Göran
Eriksson Vibeke
Asklund Fridell Veronica
Ström Patrik
Holmgren Kjell
Henrikson Johan
Askerson Mattias
Brodd Josefin
Ljungberg Thomas
Muskus Carolina
Petersson Birgitta
Brixskiöld Marcus
Jangbratt Rolf
Holmgren Gunilla
Malm Kelfve Anna
Wik Carl-Johan
Langby Erik
Karlsson Stefan
Jusu Maada
Holst Olov
Eckerwall Joline
Nyman Helle
Lindgren-Ljungberg Lena
Eriksson Lennart
Pallinder Andreas
Yilmaz Sihem