Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Moderaterna samlingspartiet (M)

Antal personer (43 st)

Efternamn Förnamn
Saberi Ahmad
Balfe Gunnar
Söderberg Mats
Johansson Per
Broman Mattias
Eriksson Erland
Runsten Mikael
Holst Karolina
Henrikson Anneli
Kelfve Henrik
Norman Göran
Lindström Camilla
Karabet Adelyna
Weibull Mats
Lagerdahl Lars
Sörqvist Lars-Göran
Eriksson Vibeke
Asklund Fridell Veronica
Ström Patrik
Holmgren Kjell
Henrikson Johan
Askerson Mattias
Brodd Josefin
Wall Karl Robert
Halén Claes
Ljungberg Thomas
Muskus Carolina
Petersson Birgitta
Kruse Elsa Maria
Brixskiöld Marcus
Jangbratt Rolf
Holmgren Gunilla
Malm Kelfve Anna
Langby Erik
Karlsson Stefan
Jusu Maada
Holst Olov
Nyman Helle
Lindgren-Ljungberg Lena
Eriksson Lennart
Pallinder Andreas
Yilmaz Sihem
Halén Åsa