Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Bengt Hellström (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-216 08 22 (mobil)

E-post:
bengt.hellstrom@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Sigtuna Vatten & Renhållning AB Ersättare 2024-02-22 2026-12-31